χριστουγεννιάτικα προσκλητήρια, χριστουγεννιάτικο προσκλητήριο